Đừng đá trái bóng về cho phụ huynh

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, cuộc khảo sát lấy ý kiến phụ huynh là đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Chân Phúc
Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, cuộc khảo sát lấy ý kiến phụ huynh là đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Chân Phúc
Ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, cuộc khảo sát lấy ý kiến phụ huynh là đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Chân Phúc
Lên top