Phụ huynh bất ngờ khi biết tin phải chuyển trường cho con, dù nhà sát trường?

Trường Tiểu học Dương Nội B.
Trường Tiểu học Dương Nội B.