Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Phụ huynh bất ngờ khi biết tin phải chuyển trường cho con, dù nhà sát trường?

Trường Tiểu học Dương Nội B.
Trường Tiểu học Dương Nội B.