Phụ huynh bất ngờ khi biết tin phải chuyển trường cho con, dù nhà sát trường?

Trường Tiểu học Dương Nội B.
Trường Tiểu học Dương Nội B.
Trường Tiểu học Dương Nội B.