Nhiều ý kiến về đánh giá năng lực giáo viên dựa vào điểm số của học sinh

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc không đánh giá năng lực giáo viên dựa vào điểm số của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều bạn đọc ủng hộ việc không đánh giá năng lực giáo viên dựa vào điểm số của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều bạn đọc ủng hộ việc không đánh giá năng lực giáo viên dựa vào điểm số của học sinh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top