Không được đánh giá năng lực giáo viên dựa vào kết quả học tập của học sinh

Việc đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên dựa vào kết quả học tập của học sinh có thể sẽ tạo nên bệnh thành tích trong giáo dục. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Việc đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên dựa vào kết quả học tập của học sinh có thể sẽ tạo nên bệnh thành tích trong giáo dục. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Việc đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên dựa vào kết quả học tập của học sinh có thể sẽ tạo nên bệnh thành tích trong giáo dục. Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Lên top