Nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lập khống hồ sơ, hưởng lợi hơn 200 triệu

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) - nơi ông Phạm Văn Chiến là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc. Ảnh: Quang Đại
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) - nơi ông Phạm Văn Chiến là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc. Ảnh: Quang Đại
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) - nơi ông Phạm Văn Chiến là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc. Ảnh: Quang Đại
Lên top