Người lao động cách ly phòng chống dịch COVID-19 có được hưởng lương?

Ảnh minh hoạ Tạ Quang.
Ảnh minh hoạ Tạ Quang.
Ảnh minh hoạ Tạ Quang.
Lên top