Tự cách ly để phòng dịch COVID-19, có được trả lương không?

Nếu tự cách ly ở nhà và không thực hiện được công việc theo hợp đồng lao động thì bạn sẽ không được hưởng lương, trừ trường hợp công ty có quy định khác. Ảnh: Tạ Quang
Nếu tự cách ly ở nhà và không thực hiện được công việc theo hợp đồng lao động thì bạn sẽ không được hưởng lương, trừ trường hợp công ty có quy định khác. Ảnh: Tạ Quang
Nếu tự cách ly ở nhà và không thực hiện được công việc theo hợp đồng lao động thì bạn sẽ không được hưởng lương, trừ trường hợp công ty có quy định khác. Ảnh: Tạ Quang
Lên top