Sinh viên Lào nhập cảnh trở lại trường: Cách ly 14 ngày phòng COVID-19

Sinh viên Lào làm các thủ tục khi nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ảnh: N.Hoàng.
Sinh viên Lào làm các thủ tục khi nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ảnh: N.Hoàng.
Sinh viên Lào làm các thủ tục khi nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ảnh: N.Hoàng.
Lên top