Nam sinh không nói, không tắm cả năm vì bị lộ 'chat yêu' với bạn gái