Dọa giết cả gia đình bạn gái vì bị cấm cản yêu đương

Đối tượng Châu Vũ Phương (thứ 2 từ phải sang) nhắn tin dọa giết cả gia đình bạn gái chỉ vì bị cấm cản.
Đối tượng Châu Vũ Phương (thứ 2 từ phải sang) nhắn tin dọa giết cả gia đình bạn gái chỉ vì bị cấm cản.
Đối tượng Châu Vũ Phương (thứ 2 từ phải sang) nhắn tin dọa giết cả gia đình bạn gái chỉ vì bị cấm cản.
Lên top