Không nên cho những người bán hàng rong lên tàu

Bán hàng rong trên tàu (Ảnh minh họa theo báo ATGT)
Bán hàng rong trên tàu (Ảnh minh họa theo báo ATGT)