Khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính có được thanh toán BHYT?

Bạn đọc thắc mắc nếu đi khám ngoài giờ hành chính có được BHYT chi trả không. Ảnh: Lương Hạnh.
Bạn đọc thắc mắc nếu đi khám ngoài giờ hành chính có được BHYT chi trả không. Ảnh: Lương Hạnh.
Bạn đọc thắc mắc nếu đi khám ngoài giờ hành chính có được BHYT chi trả không. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top