Không tốn phí khi đổi thẻ bảo hiểm y tế

Người dân có nhu cầu đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ không tốn phí. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân có nhu cầu đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ không tốn phí. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân có nhu cầu đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ không tốn phí. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top