Tham gia Chính phủ điện tử: Phải thêm “lá chắn” bảo vệ thông tin cá nhân

Người dân cần tham gia vào Chính phủ điện tử. Ảnh: PV
Người dân cần tham gia vào Chính phủ điện tử. Ảnh: PV
Người dân cần tham gia vào Chính phủ điện tử. Ảnh: PV
Lên top