Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng nói gì khi góp 1,8 tỉ giúp 100 học sinh?

Đàm Vĩnh Hưng góp 1,8 tỉ đồng hỗ trợ 100 học sinh mất cha mẹ vì COVID-19. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng góp 1,8 tỉ đồng hỗ trợ 100 học sinh mất cha mẹ vì COVID-19. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng góp 1,8 tỉ đồng hỗ trợ 100 học sinh mất cha mẹ vì COVID-19. Ảnh: NSCC.
Lên top