Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC.
Lên top