Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng phải cần chứng cứ gì?

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với Lao Động đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: LĐO
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với Lao Động đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: LĐO
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận với Lao Động đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: LĐO
Lên top