Đàm Vĩnh Hưng: Tôi đã nhờ kiểm toán kiểm tra hết các khoản thu chi từ thiện

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.  Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.
Lên top