Đường nông thôn mới chưa bàn giao đã xuất hiện nhiều vết nứt

Đường chưa bàn giao đã nứt. Ảnh: HT.
Đường chưa bàn giao đã nứt. Ảnh: HT.
Đường chưa bàn giao đã nứt. Ảnh: HT.
Lên top