Cát tặc ngang nhiên bức tử 2 lòng hồ thủy lợi

Lòng hồ Cam Ranh tan hoang vì cát tặc. Ảnh: nhiệt băng
Lòng hồ Cam Ranh tan hoang vì cát tặc. Ảnh: nhiệt băng
Lòng hồ Cam Ranh tan hoang vì cát tặc. Ảnh: nhiệt băng
Lên top