Hỏa tốc kiểm tra việc khai thác cát trái phép làm đường nông thôn mới

Đường vào bãi cát bị khai thác trái phép ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào bãi cát bị khai thác trái phép ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào bãi cát bị khai thác trái phép ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top