Mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép làm đường nông thôn mới

Bãi cát ở xã Lìa bị khai thác trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Bãi cát ở xã Lìa bị khai thác trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Bãi cát ở xã Lìa bị khai thác trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top