Đốt vàng mã: Tốn kém, ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top