Khánh Hòa: Đá lở, đè trúng 2 mẹ con đang đốt vàng mã

Hiện trường vụ lở đá. Ảnh:P.Linh
Hiện trường vụ lở đá. Ảnh:P.Linh
Hiện trường vụ lở đá. Ảnh:P.Linh
Lên top