Đốt vàng mã sai quy định trong chung cư sẽ bị xử lý hình sự

Nhiều chung cư, khu tập thể cũ, người dân vẫn đốt vàng mã ngay tại hàng lang cầu thang. Ảnh: N.Tiến
Nhiều chung cư, khu tập thể cũ, người dân vẫn đốt vàng mã ngay tại hàng lang cầu thang. Ảnh: N.Tiến
Nhiều chung cư, khu tập thể cũ, người dân vẫn đốt vàng mã ngay tại hàng lang cầu thang. Ảnh: N.Tiến
Lên top