Đối tượng được sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip vô thời hạn

Lên top