Đoàn xe quá tải từ Huế ra Quảng Trị tiếp tục “chạy rông"

Đoàn xe chở mặt hàng than quá cảnh đợi làm thủ tục ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Đoàn xe chở mặt hàng than quá cảnh đợi làm thủ tục ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Đoàn xe chở mặt hàng than quá cảnh đợi làm thủ tục ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Lên top