Đoàn xe quá tải nghiêm trọng chạy rầm rập từ Huế ra Quảng Trị

Xe ôtô biển số 75C-09404 kéo 75R00584 chở theo 47,45 tấn than dừng làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Xe ôtô biển số 75C-09404 kéo 75R00584 chở theo 47,45 tấn than dừng làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Xe ôtô biển số 75C-09404 kéo 75R00584 chở theo 47,45 tấn than dừng làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: HT.
Lên top