Đặt ga tàu ngầm C9: Có ảnh hưởng tới không gian di tích?

Thông tin về trưng bày ga C9 lấy ý kiến người dân hồi tháng 3.2018.
Thông tin về trưng bày ga C9 lấy ý kiến người dân hồi tháng 3.2018.
Thông tin về trưng bày ga C9 lấy ý kiến người dân hồi tháng 3.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top