Đà Nẵng có trường học mang tên Nguyễn Văn Thoại

Tượng Thoại Ngọc Hầu ở Bảo tàng Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam (An Giang).Ảnh: Tường Minh
Tượng Thoại Ngọc Hầu ở Bảo tàng Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam (An Giang).Ảnh: Tường Minh
Tượng Thoại Ngọc Hầu ở Bảo tàng Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam (An Giang).Ảnh: Tường Minh
Lên top