Cảnh báo về trào lưu Jonathan Galindo trên mạng xã hội

Ảnh chế từ tài khoản trên Twitter: Khi Jonathan Galindo cố đe doạ mọi người phải chơi trò chơi, nhưng lại bị mọi người bắt nạt. Ảnh: Janl
Ảnh chế từ tài khoản trên Twitter: Khi Jonathan Galindo cố đe doạ mọi người phải chơi trò chơi, nhưng lại bị mọi người bắt nạt. Ảnh: Janl
Ảnh chế từ tài khoản trên Twitter: Khi Jonathan Galindo cố đe doạ mọi người phải chơi trò chơi, nhưng lại bị mọi người bắt nạt. Ảnh: Janl

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top