Cứ Tết là sự hung hăng quay trở lại?

Cấp cứu tại BV.Việt Đức (ảnh: T.Linh).
Cấp cứu tại BV.Việt Đức (ảnh: T.Linh).
Cấp cứu tại BV.Việt Đức (ảnh: T.Linh).