Cao Bằng: Cách lấy sáp ong khoái giữa rừng già của người Dao Tiền

Người dân Hoài Khao khai thác tổ ong khoái trong rừng. Ảnh: Văn Tiệp
Người dân Hoài Khao khai thác tổ ong khoái trong rừng. Ảnh: Văn Tiệp
Người dân Hoài Khao khai thác tổ ong khoái trong rừng. Ảnh: Văn Tiệp
Lên top