Độc đáo lễ ma tươi, ma khô của người Lô Lô Đen ở Cao Bằng

Những điệu múa độc đáo theo nhịp trống đồng của người Lô Lô. Ảnh: V.T
Những điệu múa độc đáo theo nhịp trống đồng của người Lô Lô. Ảnh: V.T
Những điệu múa độc đáo theo nhịp trống đồng của người Lô Lô. Ảnh: V.T
Lên top