Cảnh giác với video dạy học trôi nổi mùa dịch

Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 11 phát sóng trên VTV3 tối 25.9 phản ánh bất cập trong video dạy học trực tuyến.
Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 11 phát sóng trên VTV3 tối 25.9 phản ánh bất cập trong video dạy học trực tuyến.
Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" tập 11 phát sóng trên VTV3 tối 25.9 phản ánh bất cập trong video dạy học trực tuyến.
Lên top