Học sinh lớp 10 làm video dạy học, lan toả điều tích cực

Một lần "đứng lớp" của Phạm Thị Ngân Giang – học sinh lớp 10 chuyên Địa. Ảnh: Hoài Anh
Một lần "đứng lớp" của Phạm Thị Ngân Giang – học sinh lớp 10 chuyên Địa. Ảnh: Hoài Anh
Một lần "đứng lớp" của Phạm Thị Ngân Giang – học sinh lớp 10 chuyên Địa. Ảnh: Hoài Anh
Lên top