Cảnh báo tình trạng lừa tuyển dụng bốc xếp hàng hóa nhẹ lương cao

Anh Khoa mang hồ sơ từ phía Bắc vào TPHCM để tìm việc làm nhưng thất vọng vì bị lừa. Ảnh: Đình Trọng
Anh Khoa mang hồ sơ từ phía Bắc vào TPHCM để tìm việc làm nhưng thất vọng vì bị lừa. Ảnh: Đình Trọng
Anh Khoa mang hồ sơ từ phía Bắc vào TPHCM để tìm việc làm nhưng thất vọng vì bị lừa. Ảnh: Đình Trọng
Lên top