Bình Dương: Công ty chưa có đơn hàng, nỗi lo mất việc thường trực

Người lao động mất việc làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mất việc làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mất việc làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top