Cần xử lý nghiêm vụ trồng rừng nhưng chỉ thu được sắn

QL24- đoạn qua huyện KonPlông, Kon Tum ngút xanh là nhờ rừng thông ven đường. Ảnh: H.Ng
QL24- đoạn qua huyện KonPlông, Kon Tum ngút xanh là nhờ rừng thông ven đường. Ảnh: H.Ng
QL24- đoạn qua huyện KonPlông, Kon Tum ngút xanh là nhờ rừng thông ven đường. Ảnh: H.Ng
Lên top