Người dân Kon Tum bán hỗ trợ 30 tấn vải thiều Bắc Giang

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang với khoảng 30 tấn. Ảnh ĐP
Tỉnh Kon Tum hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang với khoảng 30 tấn. Ảnh ĐP
Tỉnh Kon Tum hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang với khoảng 30 tấn. Ảnh ĐP
Lên top