Bỏ 10 tỉ đồng đi học: “Khóa học chỉ khớp thời gian một chuyến du lịch thì bồi dưỡng được gì”?

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, người ký kế hoạch thực hiện đề án. Ảnh: bantuyengiao.cantho.gov.vn.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, người ký kế hoạch thực hiện đề án. Ảnh: bantuyengiao.cantho.gov.vn.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, người ký kế hoạch thực hiện đề án. Ảnh: bantuyengiao.cantho.gov.vn.
Lên top