Cần Thơ: Thanh tra phòng chống tham nhũng tại UBND huyện Phong Điền, phát hiện "chi chít" vấn đề

HĐND, UBND huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ
HĐND, UBND huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ
HĐND, UBND huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ
Lên top