Bạn đọc ủng hộ phương án cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế

Cách ly F1 tại nhà là cách làm rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ảnh minh họa: Anh Tú.
Cách ly F1 tại nhà là cách làm rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ảnh minh họa: Anh Tú.
Cách ly F1 tại nhà là cách làm rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ảnh minh họa: Anh Tú.
Lên top