Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: TT
Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: TT
Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: TT
Lên top