Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà, đề xuất mở thêm khu điều trị

Thí điểm cách ly F1 tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: TTYT BB cung cấp
Thí điểm cách ly F1 tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: TTYT BB cung cấp
Thí điểm cách ly F1 tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: TTYT BB cung cấp
Lên top