Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt THPT 2021 kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm, TP.Cần Thơ. Ảnh: MOET
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt THPT 2021 kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm, TP.Cần Thơ. Ảnh: MOET
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt THPT 2021 kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm, TP.Cần Thơ. Ảnh: MOET
Lên top