Đôi bên cùng thiệt vì “cấm biên” tại cửa khẩu Móng Cái

 Hàng ngàn container tạm nhập tái xuất dồn ứ tại TP.Móng Cái trong nhiều tháng qua khiến trên 3.000 chiếc đò sắt và hàng vạn công nhân thất nghiệp.
Hàng ngàn container tạm nhập tái xuất dồn ứ tại TP.Móng Cái trong nhiều tháng qua khiến trên 3.000 chiếc đò sắt và hàng vạn công nhân thất nghiệp.
Hàng ngàn container tạm nhập tái xuất dồn ứ tại TP.Móng Cái trong nhiều tháng qua khiến trên 3.000 chiếc đò sắt và hàng vạn công nhân thất nghiệp.
Lên top