Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Yên Bái đón công dân trở về địa phương bằng phương tiện máy bay. Ảnh: CTV.
Yên Bái đón công dân trở về địa phương bằng phương tiện máy bay. Ảnh: CTV.
Yên Bái đón công dân trở về địa phương bằng phương tiện máy bay. Ảnh: CTV.
Lên top