Người từ Hà Nội, các tỉnh thành về Yên Bái - Lào Cai cần chuẩn bị những gì?

Các chốt giáp ranh trên địa bàn Yên Bái - Lào Cai trực 24/24 để phòng chống dịch COVID-19.
Các chốt giáp ranh trên địa bàn Yên Bái - Lào Cai trực 24/24 để phòng chống dịch COVID-19.
Các chốt giáp ranh trên địa bàn Yên Bái - Lào Cai trực 24/24 để phòng chống dịch COVID-19.
Lên top