Việt Nam tham gia nghiên cứu đánh giá liệu pháp điều trị COVID-19

Một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Ảnh: Bộ Y tế
Một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Ảnh: Bộ Y tế
Một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top